Privacybeleid voor Loodgieter in de Buurt

Loodgieter in de Buurt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak voor onze loodgieterdiensten. Dit kan onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over de loodgieterdiensten die je nodig hebt omvatten.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw offerteaanvraag of afspraakverzoek te verwerken en onze loodgieterdiensten aan te bieden en te leveren. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen over de diensten die wij aanbieden of om jouw feedback te vragen over de diensten die wij hebben geleverd.

Worden jouw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om onze loodgieterdiensten aan te bieden en te leveren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Dit omvat onder andere het gebruik van beveiligde servers, versleuteling van gegevens en beperkte toegang tot jouw persoonsgegevens door onze medewerkers.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. Neem contact met ons op als je gebruik wilt maken van een van deze rechten.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of onze omgang met jouw persoonsgegevens,

neem dan contact met ons op via info@loodgieter-in-de-buurt.com of +0850604629